Peter van Alkemade

Welkom

Al vanaf het begin van mijn werk als advocaat in 1992 houd ik mij bezig met asiel- en vreemdelingenrecht, strafrecht en zaken op het gebied van de bijstand (Wwb/Participatiewet).
De combinatie van bestuursrecht en strafrecht geeft een bredere kijk op een aantal zaken. Binnen het asiel- en vreemdelingenrecht ligt mijn bijzondere aandacht bij de bestuursrechtelijk procedurele kanten van zaken. In het strafrecht doe ik behalve de algemene zaken ook al jaren jeugdstrafzaken.

In mijn praktijk vind ik zowel de inhoud van de zaak als de betrokkenheid bij mensen belangrijk. Een persoonlijke benadering is van groot belang. En moeilijke dingen in gewone taal kunnen vertellen.

Een vertrouwde partner

Sinds 2002 werk ik als advocaat in 's-Hertogenbosch, en per 1 januari 2012 in een eigen kantoor. Door zo nodig samen te werken met andere kantoren die zich hebben gespecialiseerd in het asiel- en vreemdelingenrecht en in het strafrecht wordt optimaal gebruik gemaakt van de kennis en expertise op genoemde rechtsgebieden. Het kantoorpand aan de Oranje Nassaulaan 18 wordt gedeeld met Strafrechtkantoor Koningsbloem.

Brede kijk

Zowel binnen als buiten kantoor, met name voor de landelijke en plaatselijke Orde van Advocaten, ben ik actief met het mee-ontwikkelen van toekomstvisie en beleid op terreinen die het vak van advocaat bijzonder maken. Daarbij staat voor mij een goede samenwerking tussen de diverse partijen die betrokken zijn bij de rechtspleging altijd hoog in het vaandel.

Peter van Alkemade